Kategorie

Polityka prywatności

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie prawa ochrony danych osobowych - wejściem w życie 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (nazywane dalej RODO) MultiPak s.c.informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
  MULTIPAK s.c. ul.Grunwaldzka 243 33-300 Nowy Sącz (nazywany dalej Administratorem). 
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres MULTIPAK s.c. ul.Grunwaldzka 243 33-300 Nowy Sącz lub za pomocą poczty elektronicznej _ adres email: biuro@multipak.info lub telefonicznie: 18 547 10 51.

 2. Posiadane przez Administratora dane osobowe zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub komunikacji (mail, telefon) w dniu przeprowadzenia w/w czynności.

 3. Twoje dane które przetwarzamy to : imię, nazwisko, adres e-mail, telefony kontaktowe, adres firmy oraz adresy dostarczenia przesyłki. Przetwarzamy również dane firmowe potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz numer konta bankowego w celu regulowania zobowiązań finansowych.

 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom MultiPak s.c. produktów i usług, jak również obsługa procesów reklamacyjnych.

 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom MultiPak s.c. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie 
  z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza również dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).

 6. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu realizacji usług (logistyka-firmy kurierskie, podwykonwacy) bądź w celu zabezpieczenia należności (kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe).  Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą również podmioty pomagające Nam w działaniach związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych.

 7. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz

 • prawo do sprostowania,

 • prawo do usunięcia,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania

 • prawo do przenoszenia danych (przetwarzanych w sposób zautomatyzowany)

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.